Saturday, 26 September 2015

मुक्तक -1

मुक्तक -1

फुलै हो पत्थर हैन भने  सुवाष  असम्भव छैन


कवितै हो शब्द ठेलि हैन भने आंशु असम्भव छैन 


चिनें अब छिमेकीलाई सकार्छु आफ्नै घर भन्छौ

मान्छे नै हो ,नेता हैन भने इमान असम्भव छैन   

.............................................................


मुक्तक -2


तिमी भन्छौं प्रेम सफल हुंदै हुंदैन 

म भन्छु यो सफलता जरूरी छैन 

किनकि  पाउने लालसामा मात्र 

म कसैलाई शिकारी प्रेम गर्दीन । 

--भीमसेन सापकोटा 

No comments:

Post a Comment